هزار راننده تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی/ بیمه بیکاری شامل رانندگان نمی شود

هزار راننده تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی/ بیمه بیکاری شامل رانندگان نمی شود دانلود مقاله
تمامی رانندگان فعال در بخش حمل و نقل بار و مسافر که دفترچه رانندگی معتبر دارند، با پرداخت پنجاه درصد حق‌بیمه متعلقه، از تمامی مزایای قانون تأمین‌اجتماعی به استثنای بیمه بیکاری برخوردار می‌شوند.
به گزارش  نشریه الترونیک توسعه ترابر ایرانیان:  محمد محمدی ، معاون مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین  ‌اجتماعی   خاطرنشان کرد: رانندگان فاقد دفترچه کار رانندگی نیز با معرفی راننده از طریق سازمانهای حمل و نقل جاده‌ای به سازمان تأمین‌اجتماعی و پرداخت سه ماه حق‌بیمه علی‌الحساب و انجام معاینات پزشکی، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به اینکه رانندگان مشمول این قانون می‌توانند حق‌بیمه مقرر را به صورت ماهانه یا سه ماه یکبار به شعب این سازمان پرداخت کنند، گفت: دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه رانندگان برون‌شهری، اتوبوس، تریلر و... معادل 3/1 برابر حداقل دستمزد ماهانه، رانندگان مینی‌بوس، تاکسی بین‌شهری را حداقل دستمزد ماهیانه و برای رانندگان بین شهری معادل حداقل دستمزد ماهانه تعیین شده برای هر سال است.
محمدی با اشاره به اینکه به شعب تامین‌اجتماعی تأکید شده در پوشش بیمه‌ای رانندگان، با توجه به فرآیند تعریف‌شده از سوی معاونت فنی و درآمد اقدام کنند تا از اعمال سلیقه احتمالی در پوشش بیمه‌ای آنان جلوگیری شود، گفت: تمامی رانندگان حمل و نقل عمومی برون‌شهری باتوجه به قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر، می‌توانند نسبت به پرداخت حق‌بیمه سه‌ماهه آتی خود به صورت یکجا و یا ماهیانه با رعایت ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی اقدام و از مزایای این قانون برخوردار شوند.
معاون مدیرکل درآمد حق بیمه تامین اجتماعی افزود: همچنین رانندگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری می‌توانند از طریق تعاونی‌های کارگزار حمل و نقل، پرداخت حق‌بیمه را تداوم بخشند.
وی اظهار داشت: در تکمیل سوابق پرداخت حق‌بیمه رانندگان و درصورت عدم پرداخت حق‌بیمه دوره‌ای که دارای کارت هوشمند معتبر رانندگی بوده‌اند، درصورت درخواست راننده مبنی بر تقسیط بدهی‌های معوقه، شعب تابعه این سازمان نسبت به تقسیط بدهی‌های معوق حداکثر در 36 قسط ماهانه اقدام می‌کنند تا جزو سوابق پرداخت حق‌بیمه آنان منظور شود.

 ( برای ادامه مطالب فایل PDF را دانلود نمائید )